Tro det om du vill – berättelser om UFO:n

Modell över Gösta Carlssons möte med utomjordingar 1946.

Finns det liv utanför vår planet? Om det inte finns, vad är då förklaringen till några av de mystiska fenomen som folk har sett runt om i Sverige?

Tillsammans med UFO-Sverige som har världens största UFO-arkiv visar vi modeller och historier kring svenska UFO-observationer. Bland fallen finns Gösta ”Pollenkungen” Carlssons möte med utomjordingar 1946, ett möte som är förevigat med ett monument i utkanten av Ängelholm. Ett annat lite lokalare fall som visas är från Vittsjö där det i november 1988 syntes ett mystiskt ljussken som inte kan förklaras…

I samband med sportlovet v8 kommer det bli flera UFO-aktiviteter, bland annat kan du göra dina egna UFOn eller se filmer om utomjordingar i hörsalen. Alla programpunkter finns i slutet av sidan.

UFO-Sverige

UFO-Sverige bildades 1970 som en paraplyorganisation för ett flertal då fristående ufogrupper och enskilda intresserade i landet. Idén var att samla så många som möjligt kring gemensamma mål som utåtriktad information och en, som det hette, ”dokumenterande ufoforskning”.

Sedan början av 1980-talet har en ny och vetenskapsinriktad organisation växt fram. UFO-Sverige är idag den enda vetenskapsinriktade ufoorganisationen i landet. Syftet är att samla in och undersöka rapporter om oidentifierade fenomen på himlen. I stadgarna står bl a att ”man ska motverka okritiskt tänkande, oberättigad skepsis eller blind tro omkring ufofenomen” samt ”bedriva och främja forskning för att vinna ökad kunskap om ufofenomen”.

Riksorganisationen UFO-Sveriges inställning är att det finns en kärna av uforapporter som representerar hittills okända eller ej tillräckligt undersökta fenomen och stimuli. Sannolikt rör det sig om flera okända fenomen som inte behöver ha något samband med varandra men som alla rapporteras som ufo. Kärnan i UFO-Sveriges verksamhet är att undersöka de rapporter som förtjänar vidare forskning.

» www.ufo.se/länk till annan webbplats

22 januari 2019

–09 mars 2019

Minnesluckan

Fri entré