Propaganda – risk för påverkan

Märker du när någon försöker påverka vad du tycker eller tänker? Lär dig upptäcka när det händer! Kan du skapa dig en egen uppfattning om budskap som du möter i vardagen? Välkommen till utställningen Propaganda – ett lärorikt träningspass i kritiskt tänkande.

Ordet ”propaganda” innebär ett medvetet försök att övertyga människor att tänka och bete sig på ett visst sätt. Det kan handla om allt från politiska budskap till reklam. Det ständiga flödet av information och uppmaningar som vi lever i – inte minst via sociala medier och appar – skapar stora demokratiska möjligheter men ställer också krav på vår förmåga att tänka kritiskt.

I utställningen möter du exempel på propaganda som har använts för att polarisera och ställa människor mot varandra, genom tiderna: Idén om ”det goda samhället” som lyftes fram både i Nazityskland och Sovjetunionen under 1930- och 40-talen.

Du får också veta mer om vad som styr medieflödet i dagens samhälle och hur du kan sålla bland alla uppmaningar och åsikter. Vilka budskap möter du i vardagen som ska få dig att tycka och tänka på ett visst sätt? Hur kan du kan ta reda på fakta istället för att haka på andras åsikter? Hur skiljer du kunskap från tyckande?

Häng med på en utställning som tränar dig i källkritik och kritiskt tänkande!

Utställningen Propaganda är producerad av Forum för Levande Historia.länk till annan webbplats

Bildkälla: Soviet Posters International Institute of Social History, Amsterdam.


Regionmuseet

Fri entré