Hallands Väderös utemuseum

Utforska naturreservatet Hallands Väderö! Sitt namn till trots ligger ön i Skåne. Du tar Väderöbåten från den pittoreska hamnen i Torekov och är framme vid strandkanten efter 20 minuter. Det är lätt att ta sig tvärs över ön till fots och det klara vattnet inbjuder till bad. I Lotsstugan från 1844 finns Hallands Väderö utemuseum.

Hallands Väderö har en spännande och vacker natur med ett mycket rikt växt- och djurliv. Ofta kan du se sälar sola sig på klipporna på den västra sidan. Utställningen i Lotsstugan ger en lustfylld översikt av ön och dess historia – ett fint avstamp för dina egna upptäcktsfärder i en hänförande natur.

Redan på stenåldern har människor fiskat och jagat säl på Hallands Väderö och det finns spår av bebyggelse från medeltiden och framåt. Sillgroparna som användes vid beredningen av sillolja, visar att fisket var en viktig näring.

Fyren byggdes efter en häftig storm 1882 då fem fartyg förliste. Rester av en fårfålla visar att ön använts som betesmark. Många konstnärer i slutet av 1800-talet fann naturmotiv på ön.

I förhållande till sin storlek är Hallands Väderö en av Europas artrikaste platser med många utrotningshotade arter. Unika lavar, igelkottsvamp och läderskalbaggar visar att skogen är mycket gammal. Björnbärssnåren är karaktäristiska för ön.

De stora alkärren är översållade med vitsippor på våren och fackelblomster under hösten. Bokskogen är utbredd och här finns jätteekar som kan vara upp till sjuhundra år gamla. Skogen har använts för olika ändamål under århundradenas lopp. Här jagade Oscar ll harar och hamlade träd visar att ask och lind skars ner för att ge vinterfoder åt djuren runt Torekov.

Tusentals trutar och ejdrar häckar på ön, som är den enda häckningsplatsen i Kattegatt för svensk alkfågel: tordmule, sillgrissla och tobisgrissla.

Strandlinjen har ändrats under årtusendena. Under stenåldern gick havet längre upp och i strandvallen, som ligger nio meter över dagens havsyta har arkeologerna gjort intressanta fynd.

Utställningen i Lotsstugan producerades av Regionmuseet Skåne efter ett initiativ från kyrkorådet i Torekov. Kyrkorådet står för underhållet av byggnaden. Regelbunden tillsyn sköts av förvaltaren av naturreservatet Hallands Väderö, som bor på ön sommartid.

Mer information

Webbplats med kontaktinfo www.hallandsvadero.se

Turistbyrån i Torekov Tel: 0431-631 80

E-post: info@torekov.se

Öppettider

Lotsstugan är öppen 10.00–17.00 alla dagar från vår till höst genom tidlås på dörren.

Fri entré!

Hitta hit

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!