Vinnare och förlorare i svensk natur

En fotoutställning producerad av Naturfotograferna i samverkan med Naturhistoriska riksmuseet.

Följ med in i denna vackra fotoutställning som tar upp ett ämne som berör oss alla. Naturen runt oss och djurvärlden förändras hela tiden. Några arter ökar i antal medan andra försvinner. Djur vi tagit för givet finns plötsligt inte längre medan andra djur, som varit sällsynta, plötsligt ökat i antal. Vilka anledningar ligger bakom dessa förändringar?

Djur som är beroende av viss vegetation är extra sårbara. När granarna ersatte ekarna dog mellanspetten ut och ekoxarna, som är beroende av eken för sin överlevnad, minskade drastiskt i antal.

Men det finns vinnare också. Sångsvanen, grågåsen och tranan är några. Dessa jagades hårt en gång i tiden när Sverige var fattigt och människorna svalt.

Sveriges djurvärld är på många sätt rikare idag. De djur som är generalister är vinnarna medan specialisterna är förlorare.

Plats

Regionmuseet Kristianstad

Ur läroplanen

  • Människans påverkan och beroende av naturen kopplat till hållbar utveckling.
  • Naturen som resurs
  • Den biologiska mångfalden, vad gynnar och vad hotar den.

  Bildcredit

  Blåmes – Gunnar Aus/N

  Bokning

  Programmet bokas via telefon
  044-13 52 56, Tis–fre kl 8–11.45.

  Visas även för lärargrupper. Ring och boka!

  Datum

  18/6–6/10

  Tid

  Tid : 1 timme

  Max 25 elever

  Årskurs

  Mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet, SFI