Land art/sweet art

Utan konsten är det offentliga rummet öde och känns tomt, här gör vi konstverk tillsammans för att göra världen vackrare.

Land Art

Vi skapar ett konstverk tillsammans, eller flera mindre små. Av det vi finner på plats i naturen, parken eller i staden. Vad vi hittar beror givetvis på var vi är men kanske där finns sten, grus, grenar, löv, kastanjer och en massa skräp. Vintertid kan vi också arbeta med is/snö. Eleverna får se, känna, höra, lukta platsen vi är på och skapa sin kunskap och erfarenhet. Ni fotograferar och dokumenterar, kanske skriver ni sedan ut bilderna på konstverken och hänger upp dem som en utställning på skolan.

Sweetart

Sweetart är Streetartens snällare syster. Vi gör kreativa verk i det offentliga rummet, som skall vara lagliga. Det får inte förstöra och i bästa mån inte skräpa ner. Ett bra och ganska omtalat exempel är mossgraffiti. Vackert och naturligt!

I ateljén skapar vi och förbereder olika verk med positiva budskap som vi sedan placerar ut i staden. Ni fotograferar och dokumenterar, kanske skriver ni sedan ut bilderna på konstverken och hänger upp dem som en utställning på skolan.

OBS! Ta med egna kameror.

Plats

Regionmuseet Kristianstad/Kristianstads konsthall eller ute i naturen.

Ur läroplanen

I läroplanens, LGR 11, övergripande mål står: ”I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.”

Bildcredit

Bokning

Programmet bokas via telefon
044-13 52 56, Tis–fre kl 8–11.45.

Datum

11/3 – 8/5

Tid

120 min + 15 min paus
Ta gärna med en frukt eller fika till pausen!

Årskurs

Förskolan (från 4 år), förskoleklass, åk 1-9, gymnasiet, särskolan och SFI