Hela världen brinner

Hela världen brinner är en utställning om mod, rädsla, tolerans och medmänsklighet med avstamp i Astrid Lindgrens krigsdagböcker.

Astrid Lindgren skildrar på ett väldigt personligt sätt sina upplevelser av kriget. Regionmuseets pedagog, Elisabeth, har också direkta erfarenheter av första och andra världskrigen genom morföräldrar som levt i, och flytt undan, krigen. Elisabeth kopplar Astrid Lindgrens erfarenheter med sina egna och med utställningens röster från vår samtid.

Hela världen brinner är en angelägen utställning, i en tid när fascism, nazism och intolerans vinner ny mark och offren för krig och terror finns överallt. Historien återupprepar sig, men kan vi ändå drömma om en framtid i fred? Hur kan vi påverka?

Genom värderingsfrågor och samtal får eleverna möjlighet att reflektera och arbeta med mod, rädsla, tolerans och medmänsklighet.

Plats

Regionmuseet Kristianstad/Kristianstads konsthall

Ur läroplanen

I läroplanens, LGR 11, övergripande mål står: ”I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.”

Bokning

Programmet bokas via telefon
044-13 52 56, Tis–fre kl 8–11.45.

Datum

26/2–18/5

Tid

45 minuter enbart visning, 90 minuter med fördjupad workshop

Antal

Max 25 elever/klass

Årskurs

Högstadiet och gymnasiet