Rapporter

Ett gult flerfamiljshus i  trev åningar med ljusbrunt tak.

Under 2018 har vi hitintills publicerat dessa rapporter. Rapporterna öppnas i nya flikar.

5. Konsul Perssons villa

Antikvarisk medverkan vid invändig renovering.PDF (pdf, 12.4 MB)

6. Grevie kyrkogård

Vård-och underhållsplan för Grevie kyrkogård.PDF (pdf, 8.3 MB)

7. Förslövs kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Förslövs kyrkogård.PDF (pdf, 6.3 MB)

11. Bergengrenska trädgården

Antikvarisk medverkan vid utvecklings- och upprustningsåtgärder.PDF (pdf, 3.9 MB)

13. Ballingstorpsgården

19. Burlövs prästgård

Antikvarisk medverkan vid byte av port och dörrar.PDF (pdf, 1.7 MB)

Rapporter från andra år

Rapporter från tidigare år finns vid förfrågan till arkiv@regionmuseet.se eller info@regionmuseet.se