Rapporter

Ett gult flerfamiljshus i  trev åningar med ljusbrunt tak.

Under 2018 har vi hitintills publicerat dessa rapporter. Rapporterna öppnas i nya flikar.

5. Konsul Perssons villa

Antikvarisk medverkan vid invändig renovering.PDF (pdf, 12.4 MB)

6. Grevie kyrkogård

Vård-och underhållsplan för Grevie kyrkogård.PDF (pdf, 8.3 MB)

7. Förslövs kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Förslövs kyrkogård.PDF (pdf, 6.3 MB)

11. Bergengrenska trädgården

Antikvarisk medverkan vid utvecklings- och upprustningsåtgärder.PDF (pdf, 3.9 MB)

13. Ballingstorpsgården

19. Burlövs prästgård

Antikvarisk medverkan vid byte av port och dörrar.PDF (pdf, 1.7 MB)

31. Köpmannen 4, Hässleholm – "TELE"

Antikvarisk förundersökning av gamla Televerket.PDF (pdf, 2 MB)

Rapporter från andra år

Rapporter från tidigare år finns vid förfrågan till arkiv@regionmuseet.se eller info@regionmuseet.se