Skate – en dokumentär

SKATE är en dokumentär om skateboardkultur, producerad av Regionmuseet i Skåne i samarbete med unga skateboardåkare och skateprofessionella, nationellt och internationellt.

I dokumentärfilmen SKATE följer vi arbete med produktion och genomförande av vandringsutställningen SKATE 2019. Utställningen besökte 8 olika städer i Sverige under sommarmånaderna 2019 och nådde mer än 60 000 besökare. Utställningen avslutades i samband med den stora internationella skateboard-konferensen Pushing Borders Malmö. Som en del av avslutningen arrangerades också Smörgåsboard Skate Film Festival.

VI vill med filmen uppmärksamma och utforska en väletablerad och omdiskuterad kultur som andas liv i offentliga rum och visa hur skateboardåkare praktiskt använder stadsrummet samt hur användningen av stadsmiljöer kan påverka offentlig förvaltning i framtiden. Produktionsarbete har genomgående vilat på delaktighet och visuell dokumentation av olika delar av processen.

Syftet med filmen är att visualisera den bredd av erfarenheter och uttryck som finns inom ung skateboardkultur i Sverige idag och att låta fler människor ta del av den.

Trailer

Upphovspersoner

Filmen är klippt, filmad och producerad av Dragan Nikolic, Paul Botwid och Tom Botwid.

Samarbete/Finansiärer

SKATE är ett dokumentärt filmprojekt producerat av Regionmuseet i Skåne i samarbete med Bryggeriet gymnasium i Malmö, Blekinge Tekniska Högskola, Riksantikvarieämbetet och lokala skateföreningar från hela landet. Projektet finansierades genom Allmänna Arvsfonden.

Svenskt tal

Svenskt tal med engelsk text

Mer om arbetet

Bakgrund
SKATE är avslutningen på ett projekt som under flera år följde unga skateboardåkare. Vi ville med den här kreativa processdokumentären visualisera hela förloppet från uppstartsmöte i Kristianstad 2016 till avslut i Malmö 2019. Många utställningar och projekt redovisas genom skrivna rapporter.

I samråd med Allmänna arvsfonden tog vi ett steg vidare och på ett metodologiskt sätt problematiserade och visualiserade produktionsprocessen för en bred allmänhet, yrkesprofessionella och beslutsfattare. säger Dragan Nikolic, projektledare

Att producera en dokumentärfilm som baseras på flera hundra timmars insamlat multimedialt material var ingen lätt uppgift. Sortering och genomgång av allt material, manusförfattande, klippning och postproduktion är några delar av filmproduktion som vi tog hänsyn till. Vårt mål var att producera en kreativ processdokumentärfilm som berättar om hela arbetsprocessen och genomförandet: samarbete med flera aktörer i ett Allmänna Arvsfondsprojekt där flera olika röster, inklusive besökarnas respons, kommer till tal. SKATE – en process/dokumentärfilm om Regionmuseets arbete samt erfarenheter med projektet färdigställdes tillägger Dragan Nikolic.

Frågor om filmen

Dragan Nikolic, fil dr/PhD

Forskningsansvarig/Head of Research

dragan.nikolic@regionmuseet.se
0707-841931

Logotyp för Allmänna arvsfonden

In english

The creative process documentary film SKATE telling the story behind production and execution of the traveling exhibition SKATE 2019 which became a success during the tour in Sweden in the summer months 2019 and reached more than 60,000 visitors in 8 different cities as well as the Pushing Borders Malmö international conference and the Smörgåsboard skate film festival.

Produced as part of a larger project about Swedish youths and their relation to skateboarding as a cultural phenomenon, SKATE presents stories that portray moments from a culture that is constantly on the move.

Our goal has been to highlight and explore a well-established yet controversial culture which breathes life to public spaces.

Skateboardculture is a project initiated by the Regional Museum of Skane and developed in collaboration with Bryggeriet High School in Malmö, Blekinge Institute of Technology, Swedish National Heritage Board and local skate associations from all over the country. The project was funded by the Swedish government through Allmänna Arvsfonden.