Biträdande museichef

Ansökningstiden för tjänsten som biträdande chef för Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne har gått ut.

Ansökningstiden har gått ut.

Referensnummer

4/2017

Sista ansökningsdag

8/1 – 2018

Ansök

Via mail till jobb@regionmuseet.se eller via post, märk brevet med referensnummer.