Traditionell ängsskötsel – kurs

Välkommen på en kurs i traditionell ängsskötsel.

Under förmiddagen förmedlas kunskap om de olika momenten vid lieslåtter såsom slipning, jordläggning av lien och slåtterteknik. Vi visar och berättar om den flora och fauna som gynnas av lieslåtter. Under eftermiddagen praktiseras lieslåtter med instruktör. Under dagen lyfter vi frågan om återupptaget ängsbruk på marker som idag är obrukade eller som används som betesmark. Möjligheten till stöd för Engångsröjning av betesmark (och slåtteräng) presenteras.

Anmälan: https://jordbruksverket.pingpong.se/oppenkataloglänk till annan webbplats

Kursen omfattar en dag i fält (7h).

Kursdatum: 2017-06-14, kl 14 -21.

Kontakt: Tony Svensson, 0733-13 58 43, tony.svensson@regionmuseet.se

14 juni 2017