Kulturlandskap

Till vänster gaveln på ett hus, i mitten en gärdsgård av trä, som övergår i en stengärdsgård. I Bakgrunden träd som försvinner in i dimman.

I det vackra skånska landskapet finns mängder av kulturhistoriska avtryck. Här har växter, svampar och djur under årtusendena långsamt anpassat sig till de miljöer som människan har format – något som har lett till bildandet av unika arter, organismsamhällen och naturtyper.

Regionmuseets kulturlandskapsfunktion har en bred kompetens i ämnet, och kan erbjuda såväl kurser och projekt som rådgivning inom alla områden som är knutna till kulturlandskapet.

Vi arbetar med en helhetssyn på landskapet, där kulturmiljö- och naturvärden är starkt kopplade till varandra. Det skånska kulturlandskapet är i allra högsta grad människopräglat och kulturhistoriska avtryck kan hittas nästan överallt. Vi arbetar med att identifiera, analysera och informera om dessa natur- och kulturvärden, som är riktiga guldkorn i ett jord- och skogsbruk som blir alltmer rationaliserat.

Rådgivning

Landskapsfunktionen finns som ett stöd till allmänheten och har rådgivning inom två områden, bebyggelse och odlingslandskapets natur- och kulturvärden. Vi ger stöd till att upptäcka och utveckla de värden som finns omkring din fastighet eller by. Landskapet är en värdefull resurs som du på landsbygden kan utveckla genom att hitta kompletterande och alternativa verksamheter till det traditionella jordbruket.

Läs mer om våra rådgivningar.

Kurser och utbildningar

Vi erbjuder kurser och utbildningar inom alla områden som är knutna till kulturlandskapet och dess natur. Det kan t.ex. handla om byutveckling, byggnadsvård, stengärden, alléer och kyrkogårdar. Dessutom kan vi alltid skräddarsy kurser och föreläsningar helt efter dina egna önskemål!

Läs mer om våra kurser och utbildningar.