Se skogens värden

En kurs för dig som är skogsägare och vill veta mer om guldkorn i skogen!

Vill du få en bättre koll på forn- och kulturlämningar och de naturvärden som hör ihop med dem så det blir enklare att ta den hänsyn som krävs vid skogsbruk. Följ då med oss, en arkeolog och en biolog från Regionmuseet för att se och prata kring skogens värden i oktober 2020.

Kursen Se skogens värden genomförs utomhus under en heldag i en intressant skogsmark. En representant från Skogsstyrelsen deltar. Lunch och fika ingår! Välj det datum som passar dig bäst.

Information kring covid-19

Att träffas utomhus innebär en minde risk för smittspridning av virus. Vi håller alla ett avstånd till varandra, använder handdesinfektion och handskar vid mathantering, stannar hemma vid symtom på sjukdom vilket tillsammans gör kursen så säker som möjligt.

Anmälan

asa.jakobsson@regionmuseet.se eller på telefon 044-620 19 22. Exakta platser meddelas efter anmälan.

Utbildningstillfällen

Kurs 1
14 oktober kl. 9.30-16.30 i nordöstra Skåne, Månsas torp.

Kurs 2
22 oktober kl. 9.30-16.30 i södra Skåne, Snogeholmstrakten.14 oktober 2020

09.30–
16.30

Månsas torp

Gratis, anmälan krävs

Finansiering

Aktiviteten finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och genomförs inom Landsbygdsprogrammet i Skogsstyrelsens regi.

EU-flagga, blå bakgrund med gula stjärnor. Under flaggan står texten Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.