Ängaliv

En stånghässja med upplagt gräs till torkning.

Välkommen till vårt torp Månsas för att prova på att hässja.

Vi kommer att hösta, slå hö, och lägga upp gräset till tork på en hässja. Det finns många sätt att torka hö - i stack och på olika hässjor. Vi kommer att hässja på stånghässja, byggd efter ett original från 1947.

Vi har räfsor så det räcker till alla.

Inne i stugan bjuder vi på kokkaffe och kakor.

Alla är välkomna!

Ängaliv

Ängaliv är ett projekt om ängsskötsel, ängens växter och deras betydelse för biologisk mångfald. Det drivs gemensamt av Göinge hembygdsförening, Glimåkra hembygdsförening, Örnanäs kulturreservat, Regionmuseet Kristianstad och Skånes hembygdsförbund.

Hitta till Månsas

07 juli 2020

13.00–
16.00

Månsas torp

Helt gratis!