Se skogens värden – igår, idag och i morgon

Är du nyfiken på de spår som människor i olika tider har lämnat efter sig i skogen och vill du får en bättre överblick över de lämningar och biologiska värden som finns i en skog?

Med en bättre överblick över vad som finns i din skog blir det mycket lättare att ta den hänsyn som krävs i ett effektivt skogsbruk. Under våren kommer en biolog och en arkeolog att hålla i tre stycken utbildningar. Dessa är uppdelade i två träffar var, ett kvällspass och ett dagpass.

På kvällspasset går vi igenom vilka möjligheter det finns att söka fram mer information om din skog. Det kommer bland annat att handla om äldre källmaterial som historiska kartor men också om resultat från inventeringen som kallas ”Skog och historia” Vi kommer också att beröra de lagar som berör skogslandskapets värden.

Under fältpasset besöker vi olika typer av forn- och kulturlämningar ute i fält. Exempel på dessa är byggnadslämningar, röjningsrösen, stengärden och fornåkrar. Vi kommer även att titta på levande historiska lämningar som kulturpräglade träd och kvarstående kulturväxter. En representant från Skogsstyrelsen kommer att medverka.

Anmälan

asa.jakobsson@regionmuseet.se eller på telefon 044-620 19 22 . Exakta platser meddelas efter anmälan.

Utbildningstillfällen

Kurs 1
Den 18 mars kl. 18.00–21.00 och 25 mars kl.12.30–17.00
Plats: Hässleholms kommun

Kurs 2
Den 2 april kl. 18.00–21.00 och 16 april kl.12.30–17.00
Plats: Kristianstads kommun

Kurs 3
Den 4 maj kl. 18.00–21.00 och 11 maj kl.12.30–17.00
Plats: Sjöbo

04 maj 2020

18.00–
21.00

Sjöbo kommun

Gratis, anmälan krävs

Finansiering

Aktiviteten finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och genomförs inom Landsbygdsprogrammet i Skogsstyrelsens regi.

EU-flagga, blå bakgrund med gula stjärnor. Under flaggan står texten Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.