Inställt: Se skogens värden

Tyvärr är utbildningarna i Hässleholm och Kristianstad inställda. Vi återkommer om/när de blir av.

Anmälan

asa.jakobsson@regionmuseet.se eller på telefon 044-620 19 22. Exakta platser meddelas efter anmälan.

Utbildningstillfällen

Kurs 1
Inställd

Kurs 2
Inställd

Kurs 3
Den 4 maj kl. 18.00–21.00 och 11 maj kl.12.30–17.00
Plats: Sjöbo

02 april 2020

18.00–
21.00

Kristianstads kommun

Gratis, anmälan krävs

Finansiering

Aktiviteten finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och genomförs inom Landsbygdsprogrammet i Skogsstyrelsens regi.

EU-flagga, blå bakgrund med gula stjärnor. Under flaggan står texten Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.