Inställt! Myllrande märlor och snurriga snäckor

På grund av sjukdom har vi tvingats ställa in den här programpunkten.

08 mars 2020

12.00–
15.00

Regionmuseet

Fri entré!

Medarrangör

Logotyp för Vattenriket.