Fiska i Vattenriket

När, var, hur och vad kan man fiska? Finns det någon fisk?

Håkan Östberg och Andreas Jezek från Biosfärområde Kristianstads Vattenrike berättar om området och dess förutsättningar som sportfiskevatten samt om olika projekt kopplade till vatten och fiskevård.

26 januari 2020

14.00

Regionmuseet

Fri entré, men biljett krävs.

Medarrangör

Logotyp för Vattenriket.