Demokratins byggnader

Sist ut i vår demokrativecka är en föreläsning om hur det demokratiska samhället speglas i vår omgivning.

Maria Sträng, byggnadsantikvarie, ger exempel från det regionala landskapet och presenterar byggnader som är en direkt konsekvens av det demokratiska samhällets framväxt.

Demokrativeckan

I samband med utställningen Fira Demokratin! om 100 års jubileet av allmän rösträtt anordnar vi en Demokrativecka. 4 stycken lunchevenemang där museets personal visar olika aspekter om och kring demokrati.

11 oktober 2019

12.00

Regionmuseet

Fri entré, men biljett krävs.