Stadsvandring i Skromberga

Salen i Skromberga – en demokratisk byggnad under cover. Följ och lyssna på Regionmuseets antikvarie Helen Stalin Åkesson om Skromberga och Salen.

Stadsvandring i miniformat – kring Salen och de intilliggande gruvhusen.Salen uppfördes av ledningen för Skrombergaverken, som ett försök att få arbetarna att inte bygga ett Folkets hus. Syftet var att ge dem ett hus att träffas i, att hålla fester och begravningskaffe etc. Så skedde men inte alltid – gruv- och fabriksarbetarnas vilja att förbättra sin arbetsmiljö och livssituation var fortsatt stark. Därför hölls möten i Salen även av andra anledningar men då i det fördolda. Där planerades Folkets hus, Konsum och sparbank. Samtliga institutioner förverkligades.

04 oktober 2019

13.00

Gruvgatan 14, Ekeby

Gratis.