Rösträttskvinnan Nelly Thüring

Nelly Thüring var en av de fem första riksdagskvinnorna som intog sina platser i januari 1922. Hon är född i Mala utanför Hässleholm, men konfirmerades i Kristianstad och arbetade på en affär i Hvilan. Det var också i Kristianstad hon första gången hörde en socialistisk agitator.

Här berättar historikern Malin Arvidsson om Nelly, vars politiska engagemang tog fart under åren i Lund, kring sekelskiftet 1900. Vid sidan av arbetet som fotograf engagerade hon sig för nykterheten, freden och vegetarianismen. Första världskrigets utbrott fick henne att engagera sig partipolitiskt, och hon blev snabbt en tongivande medlem i Göteborgs socialdemokratiska kvinnoklubb. År 1916 valdes Thüring in i stadsfullmäktige och fick därigenom praktisk politisk erfarenhet. Inför valet 1921 gjorde hon långa agitationsresor i syfte att få kvinnorna att utnyttja sin nyvunna rösträtt. Utifrån hennes reserapporter och artiklar kan vi få en inblick i villkoren för kvinnors politiska engagemang vid tiden för demokratins genombrott.

Föredraget är en del av invigningen av Fira demokratin. Läs hela programmet här.


22 september 2019

15.00

Regionmuseet

Fri entré, men biljett krävs.

Bokade, men ej avhämtade biljetter släpps 15 minuter innan programmet börjar.