Föreläsning om demokrati- och hatbrott

I samband med utställningen bjuder Regionmuseet in till en föreläsning med medarbetare från Polisens Demokrati- och hatbrottsgrupp i Region Syd. Gruppen är en av tre nationella grupper inom Polisen som arbetar enbart med demokrati- och hatbrott.

Under föreläsningen kommer du bland annat att få veta hur Polisen arbetar med demokrati- och hatbrott och hur lagstiftning och tillämpning av denna ser ut.

OBS! Föreläsningen ges vid två tider samma dag.

Under våren visar Regionmuseet Kristianstad utställningen Vi&Dom, som handlar om hatbrott. Hatbrott är ett allvarligt brott, som bottnar i fördomar och attityder. Utställningen är producerad av Polismuseet i Stockholm med syfte att höja medvetenheten kring just den här typen av brott. Läs mer om utställningen Vi&Dom.

11 mars 2019

13.15–
14.45

Regionmuseet

Föreläsningen är fullbokad.