Att möta informationspåverkan

Johannes Jeppsson och Leif Svahn från Försvarsutbildarna talar om medborgerlig motståndskraft. Syftet med föreläsningarna inom informationspåverkan är att utbilda allmänheten om virtuella hot och digitala maktmedel.

De senaste åren har hotet från informationspåverkan uppmärksammats och regeringen betonar att detta är en typ av säkerhetshot Sverige måste ha förmåga att hantera. Informationspåverkan från främmande makt är en antagonistisk handling och ett hot mot vår demokrati och vårt suveräna beslutsfattande.

MSB arbetar sedan 2014 aktivt med att identifiera, förstå och möta informationspåverkan. En viktig del i detta arbete är att genom kunskapsspridning skapa medvetenhet i samhället om informationspåverkan.
Hur genomförs kognitiv påverkan i digitala kanaler, vart går gränsen? Hur ser skillnaderna ut mellan legitim, illegitim och illegal påverkan? Kan vi vaccinera oss själva och samhället mot informationspåverkan från främmande makt?

Vi riktar oss till dig som är 16 år och äldre.

23 februari 2019

14.00

Regionmuseet

Fri entré

Medarrangör

Logotyp för studieförbundet Sensus. Texten Sensus i rött.

Öppettider Regionmuseet

september–maj:
tisdag–söndag: 11.00–17.00
juni–augusti:
alla dagar klockan 11.00–17.00

Lov & helgdagsöppet