Invigning: Levande fossil

En sten med en inblästrad bild.

Invigning och avtäckning av Caroline Mårtenssons permanenta verk Levande Fossil.

Fyra platser i Kristianstads Vattenrike har tilldelats konstverket Levande fossil, stenar blästrade med för området karaktäristiska arter. Stenarna är placerade i anslutning till skyddsvallar och vandringsleder.

Den ekologiska läskunnigheten minskar kraftigt i vårt moderna samhälle. Om vi känner till några hotade arter i vår närhet kanske det väcks en nyfikenhet att lära mer om det ekosystem vi är en del av. Arterna speglar platsens problematik i förhållande till ett förändrat klimat. Det finns tre olika scenarier för arter vid en klimatförändring: de kan anpassa sig, förflytta sig eller dö ut.

Levande fossil är skapat speciellt för Biosfärområdet Kristianstads Vattenriket i anslutning till det tvärvetenskapliga konstprojektet Man and Biosphere - prekära situationer. Verket är bekostat av fonderna Otto Ericsson, CW Olander och Oscar Pettersson.

Invigningen följs kl 14.00 av en föreläsning på Regionmuseet Kristianstad om Backafloden, en av Östersjöområdets största naturkatastrofer, av Caroline Fredriksson från Teknisk vattenresurslära LTH. Läs mer om föreläsningen.

Hitta till konstverken

20 januari 2019

13.00

Naturum

Fri entré, men biljett krävs.

Fakta

Konstnär:
Caroline Mårtensson

Teknik:
Blästrad natursten

Område:
Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike på följande platser; Naturums västra
entré, Västra vallen, Härlövsängaledsvallen och Hammarslundsvallen.