Kristianstadsurmakaren Petter Uhrström

I samband med Fokus på: Ur från förr i Minnesluckan så hålls ett föredag om kristiantstadsurverkaren Petter Uhrström.

Den som håller föredraget är Staffan Sjunnesson som är medlem i De gamla urens vänner i Malmö som är de som ställer ut i Minnesluckan. Han kommer även vara på plats under hela dagen i Minnesluckan för att berätta om föreningen och uren på plats.

Petter Uhrström

Petter levde 1769-1842 och var verksam som ur- och kammakare i Kristianstad. Under en tid (1830-talet) ägde han en fastighet i kvarteret Ulfeldt 3. Vi har 3 föremål i våra samlingar tillverkade av P. Uhrström varav ett sägs vara hans gesällprov, bordspendylen från 1794.

16 september 2018

14.00

Minnesluckan

Fri entré

Öppettider Minnesluckan

4 sep–13 dec:
tisdag–fredag: 13.00–16.00

Ytterligare öppet i samband med programpunkter (se kalendariet)

Lov & helgdagsöppet