Invigning – Fokus på: Tid igen! Klockor och ur från förr

Minnesluckan slår upp portarna för säsongen med en utställning i samarbete med den 50-årsjubilerande De Gamla Urens vänner i Malmö.

Under dagen kommer en urmakare att arbeta vid en antik urmakarbänk i Minnesluckan och föreningens ordförande Peter Borgelin kommer att hålla föredrag i Hörsalen kl 14.00 på temat "Tidiga armbandsur". Minnesluckans öppettider för dagen är kl 11-16.

02 september 2018

11.00–
16.00

Minnesluckan

Fri entré

Öppettider Minnesluckan

4 sep–13 dec:
tisdag–fredag: 13.00–16.00

Ytterligare öppet i samband med programpunkter (se kalendariet)

Lov & helgdagsöppet