Utgrävningsvisning: Kronobageriet

En person i en arkeologisk utgrävning.

Överallt i Kristianstads innerstad finns det fornlämningar som berättar om hur staden växt fram från 1600-talets början. Nu arrangerar Regionmuseet och Sydsvensk Arkeologi två visningar på en av de största utgrävningarna som gjorts i centrala Kristianstad.

På tomten Hovrätten 20 finns det husgrunder från flera byggnader, fint utförda stenläggningar, brunnar och så förstås lämningarna efter Kronobageriet som försåg garnisonens soldater med bröd. Resterna efter två stora tegelmurade bakugnar kan beskådas närmast gatan. Nu har du chansen att följa med en av museets pedagoger på en visning.

Samling utanför Regionmuseet för gemensam promenad bort.

02 maj 2018

12.00–
13.00

Regionmuseet

Fri entré

Samarrangör

Logotyp för företaget Sydsvensk Arkeologi AB.