Inställt – Åk med lilla ångloket

Ett litet ånglok framför Järnvägsmuseet.

Tyvärr har lilla ångloket gått sönder och därför är denna körning inställd.

Järnvägsmuseet ligger på platsen där stationen Kristianstad Södra låg. På det gamla spårområdet finns en smalspårig (600mm) järnväg. På den kör museiföreningen ÖSJ med vad som kan vara Sveriges minsta ånglok under sommaren. Mellan 12.00 och 17.00 kör tåget med jämna mellanrum och en tur tar ungefär tio minuter.

09 september 2017

12.00

Järnvägsmuseet

10 kronor

Museiföreningen Östra Skånes Järnvägars logotyp.